Medicatie- schema

  • Gebruik je verschillende geneesmiddelen?
  • Zijn al die doosjes verwarrend?
  • Kan je er moeilijk aan uit?
  • Vergeet je soms geneesmiddelen in te nemen?

Laat ons dan samen je medicatieschema maken !

Een medicatieschema geeft een duidelijk overzicht van je dagelijkse medicatie.

Het beschrijft :

  • het tijdstip van inname,
  • de hoeveelheid medicatie,
  • waarvoor de geneesmiddelen dienen.

Het is ook een schat aan informatie voor zorgverleners (de huisarts, specialist, verpleegkundig personeel, apotheker…). Het bevat alle nodige informatie over het geneesmiddelgebruik van de patiënt, bv. bij onverwachte opname in het ziekenhuis.

Het medicatieschema wordt in overleg met de patiënt, de apotheker en de huisarts opgesteld en telkens aangepast bij veranderingen. Een up-to-date schema is van zeer groot belang, zodat eventuele fouten kunnen vermeden worden.

Vraag ernaar in de apotheek !

Back to top