Nieuws

Check onze website en nieuwspagina regelmatig voor allerlei nieuwtjes: nieuwe produkten, acties, info … !

Nieuws

18/02/2019 | categorie: Algemeen

Antibiotica: ‘gebruik ze goed en enkel als het moet’

Antimicrobiële resistentie is één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid volgens de WHO (wereldgezondheidsorganisatie). Door overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica, ook in België, stijgt die resistentie nog altijd. Daarom voeren de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid opnieuw campagne: ‘Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet’. ​

Resistentie ab001

Bij onjuist gebruik van antibiotica, kunnen meer en meer bacteriën weerstand bieden tegen antibiotica. Deze bacteriën zijn dus resistent of ongevoelig voor antibiotica. De gevolgen zijn groot : ernstige ziektes kunnen minder vlot en doeltreffend behandeld kunnen worden als vroeger, en ook de risico’s van heelkundige ingrepen en transplantaties worden groter.

Gebruik ze goed !

Het is belangrijk te weten dat antibiotica enkel werken tegen bacteriën maar absoluut niet tegen virussen of schimmels ! Bijgevolg zijn ze volledig onnuttig bij een verkoudheid, griep of mazelen of een schimmelinfectie ; en bij een bacteriële infectie zijn antibiotica zelfs niet altijd de beste keuze om de ziekte te genezen. Meer info over het verschil tussen virussen en bacteriën vind je op de website van BAPCOC alsook richtlijnen in welke gevallen een antibioticakuur wel is aangewezen.

Het is belangrijk om antibiotica correct te gebruiken indien ze noodzakelijk zijn…
Drie vuistregels voor een beter antibioticagebruik:

  • sla geen inname over, neem exact de voorgeschreven dosis in,
  • stop nooit vroegtijdig de behandeling, zelfs als je je beter voelt.
  • breng overschotjes terug naar de apotheek: neem nooit antibiotica op eigen initiatief.

Ook jouw apotheker voert campagne!
ab002
Je (huis)apotheker begeleidt een correct antiobioticagebruik door infomatie te geven over:

  • de totale duur van de voorgeschreven behandeling (doos leegnemen of niet),
  • wanneer de medicatie dient ingenomen te worden
  • hoe de inname moet gebeuren (bv. bij het eten, of net niet).

Lees meer op www.gebruikantibioticacorrect.be

Back to top